Cursusaanbod


Beginners

De beginnerscursussen worden gegeven op basis van boek 1 en boek 2 van Berry Westra

"Boekje 1"

 • de eerstvolgende cursus wordt  - zo mogelijk, gezien Corona - op donderdagavonden om 19:30 gegeven te beginnen op 28 januari 2021.
 • bij voldoende belangstelling wordt ook een cursus op dinsdagmiddag georganiseerd
 • Deze cursus is bedoeld voor hen die nog nooit hebben gebridged of lang geleden wel eens hebben gebridged
 • van elke les worden hand outs verstrekt
 • in principe maximaal 8 personen voor de nodige persoonlijke aandacht

"Boekje 2"

 • de eerstvolgende cursus wordt - zo mogelijk, gezien Corona - op maandagavonden om 19:30 gegeven te beginnen op 25 januari 2021.
 • deze cursus is bedoeld voor hen die de stof uit boekje 1 beheersen en na boekje 1 niet verplicht maar in feite onontbeerlijk
 • van elke les worden hand outs verstrekt
 • in principe maximaal 8 personen voor de nodige persoonlijke aandacht
Algemene informatie voor beide cursussen
 • U kunt zich alleen inschrijven, maar uiteraard ook met meer personen
 • Een cursus bestaat uit 12 wekelijkse lessen van 2,5-3 uur.
 • Uiteraard worden de lessen met de meest moderne lesmethode en presentatie gegeven
 • De spellen worden speciaal voor de lessen klaar gemaakt en mogen na een les eventueel geleend worden om thuis nog eens na te spelen
 • U krijgt ook al vóór elke les de hand outs van die les toegestuurd, wat bij veel andere bridgescholen niet het geval.
  U kunt daardoor naast het boekje de hele presentatie thuis hetzij tevoren hetzij na afloop nog eens rustig bekijken en eventueel bedenken wat nog niet helemaal duidelijk is, zodat dat direct de komende les opgehelderd kan worde.
 • De kosten zijn € 210 per persoon voor 12 lessen van 2,5-3 uur.

 • De cursussen volgen grotendeels de boekjes, terwijl daarnaast nog daarop aansluitende lesstof met nadere uitleg, vele voorbeelden en oefeningen wordt gegeven.
  Deze lesstof wordt ook via hand outs verstrekt.
 • Kosten €200 per persoon, dit kan ook in gedeeltes of per les betaald worden (eerste keer €35 en daarna €15).
 • Daarvan wordt u ook elke les twee maal koffie of thee aangeboden.
 • In de prijs is tevens inbegrepen dat er voor boekje 1 nooit meer dan 8 deelnemers en verder niet meer dan 12, maar in het algemeen ca 8 deelnemers zijn, waardoor persoonlijke aandacht verzekerd is wat vooral bij veel beginnende cursisten essentieel is.
 • Om enigszins 'mee te kunnen doen' bij bridgen, wordt aangeraden tenminste de eerste twee leerboekjes te beheersen.
 • De boekjes van Berry Westra worden door de meeste docenten gebruikt wegens zijn prettige stijl van schrijven en heldere uitleg.

Direct na het spelen van een spel, wordt dát spel besproken:

Door het direct behandelen van een spel na het spelen, kunnen ook de drie anderen aan de tafel zich nog een beeld vormen van de problematiek en de juiste oplossing. Als een spel na het spelen van alle spellen nog eens doorgenomen wordt, is dat voor hen onmogelijk.Dit geldt overigens ook voor de meesten die het spel zelf afgespeeld hebben.
Er is één docent voor maximaal 2 tafels, zodat alle handelingen waargenomen worden en de cursisten gericht op fouten maar ook op goede zaken gewezen kunnen worden


Semi-gevorderden - Spelen & Leren

Op woensdagavond 30 september 2021 om 19:30 start de cursus "Spelen en Leren 1". 

De opzet van de lessen "Spelen  en Leren" 

De ervaring leert dat de lesstof uit de boekjes 1 en 2 eerst moeten beklijven, voordat weer geheel nieuwe lesstof wordt aangeboden.

Daarom volgen de vervolglessen niet precies boekje 3 en 4, maar bestaan uit herhaling van en verbreding van de theorie met daarnaast veel spelen onder persoonlijke begeleiding om het geleerde op juiste wijze toe te passen.

De kosten zijn € 210 per persoon voor 12 lessen van 2,5-3 uur.

Hierbij wordt in één les eerst weer de theorie uitgebreid herhaald en daarna worden enkele spellen gespeeld.
In de les daarna worden na een heel korte herhaling, veel spellen gespeeld over die lesstof onder directe begeleiding en sturing om het geleerde goed te laten beklijven.

Met name is het daarbij belangrijk dat de docent letterlijk meekijkt als u een spel afspeelt, zodat niet alleen de foute, maar ook de goede handelingen direct na elke spel besproken kunnen worden. Daartoe is per max 2 tafels een docent aanwezig

Direct na het spelen van elk spel, wordt dát spel besproken:

Door het direct behandelen van een spel na het spelen, kunnen ook de drie anderen aan de tafel zich nog een beeld vormen van de problematiek en de juiste oplossing. Als een spel pas na het spelen van meer of alle spellen nog eens doorgenomen wordt, is dat voor hen onmogelijk.Dit geldt overigens ook voor de meesten die het spel zelf afgespeeld hebben.

Privélessen

Privélessen zijn lessen voor kleine groepen cursisten die vaak specifieke wensen hebben. Zij willen bijvoorbeeld wat conventies leren of echt goed tot een slem komen.
Privélessen worden in principe gegeven voor minimaal twee en maximaal 6 personen, maar uitzonderingen tot 8 personen zijn mogelijk.
Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om het bieden nog eens van begin af aan door te nemen.

♦ lessen van in principe 2,5-3 uur

♦ aantal lessen en ook het moment van de lessen naar keuze 

♦ Hand outs van alle lessen

De kosten zijn voor max 4 personen € 120  per les>
Voor meer personen op aanvraag.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten of de Bridgeschool of onze bridgecursussen?

Neem contact op